เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

กิจกรรมเพื่อสังคมของหอการค้าจังหวัดสงขลา

(Corporate Social Responsibility)

มุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคมของหอการค้าจังหวัดสงขลา

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.